UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Boczna Tysiąclecia do remontu

Boczna ulicy Tysiąclecia

Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą modernizacji ulicy bocznej Tysiąclecia 1-23. Koszt inwestycji to ok. 402,5 tys. zł. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu pięciu miesięcy od przekazania terenu wykonawcy.

Zakres robót do realizacji obejmuje: rozbiórkę elementów drogi, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia, kanalizacji deszczowej, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania, elementów ulic, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Po szczegółowy zakres odsyłamy do dokumentacji projektowej na platformie www.wodzislaw-slaski.logintrade.net [otwiera się w nowym oknie].

źródło: Gazeta Wodzisławska