Bezpłatny kurs online dla sprzedawców alkoholu

Jesteś sprzedawcą, właścicielem punktu sprzedaży napojów alkoholowych? Skorzystaj z bezpłatnego kursu online pn. "Odpowiedzialny sprzedawca. Kurs dla sprzedawców alkoholu".

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istotnych aspektów związanych z handlem napojami alkoholowymi, a także przekazanie praktycznych umiejętności dotyczących sprzedaży tych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Legalna sprzedaż alkoholu wiąże się z wieloma regulacjami mającymi na celu kontrolę spożycia alkoholu oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Kurs znajduje się na autorskiej, bezpiecznej platformie edukacyjnej www.smartlyke.pl [otwiera się w nowym oknie]. Program kursu obejmuje następujące tematy:

  1. Jakie są zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
  2. Przestrzeganie zapisów.
  3. Problemy alkoholowe.
  4. Sprzedaż piwa bezalkoholowego.
  5. Zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu.
  6. Rozpoznanie wieku oraz stanu trzeźwości.
  7. Sprzedaż alkoholu nieletnim i kobietom w ciąży.
  8. Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych - reguły ułatwiające pracę sprzedawcom.

Jak skorzystać z kursu?

Aby skorzystać z kursu należy zarejestrować się na stronie www.smartlyke.pl [otwiera się w nowym oknie], podając następujący kod: 9LE08LEP.

Zapraszamy również do zapoznania się z instrukcją obsługi platformy [otwiera się w nowym oknie].