UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Bezpłatne porady w Punkcie Konsultacyjnym MOPS

Wzorem lat ubiegłych w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Księżnej Konstancji 2/1 prowadzone jest poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej. Z bezpłatnych usług mogą skorzystać mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego.

Punkt Konsultacyjny skierowany jest do osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Jego działalność nastawiona jest przede wszystkim na zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.
Specjaliści Punktu Konsultacyjnego przyjmują w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

Zainteresowane osoby prosi się o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dokładnego terminu. Konsultacje umawiane są pod nr telefonu: 516-948-291.

 

źródło: MOPS