Bezpłatne badania prenatalne

Kobieta w ciąży

Jesteś w ciąży? Skorzystaj z bezpłatnych badań prenatalnych. Badania te skierowane są do kobiet zamieszkujących subregion zachodni województwa śląskiego z regionu powiatu wodzisławskiego, żorskiego, jastrzębskiego i raciborskiego.

Celem diagnostyki prenatalnej jest wczesne stwierdzenie wady u dziecka na etapie rozwoju wewnątrzmacicznego co pozwala na wcześniejsze zaplanowanie porodu w ośrodku referencyjnym i dalszego leczenia po porodzie. W niektorych przypadkach wykrycie wady pozwala na interwencję jeszcze w łonie matki.

Badania obejmują:

  • badania pierwszego trymestru: (badanie ultrasonograficzne, badanie biochemiczne, komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych),
  • badania drugiego trymestru (badanie biochemiczne, badanie ultrasonograficzne).

Z darmowego wsparcia w postaci badań mogą skorzystać kobiety:

  • do 35 roku życia, 
  • których wiek ciążowy nie przekroczył 20 tygodnia ciąży,
  • znajdują się w definicji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szacunkowa wartość badań dla jednej kobiety to ok. 1 000,00 zł.

Warunkiem skorzystania z badań jest podpisanie oświadczenia i formularza zgłoszenia do projektu. W przypadku dodatkowych pytań organizatorzy proszą o kontakt pod numerem telefonu: 32 435 78 58 lub adres e-mail: medartzory@gmail.com.

Regulamin uczestnictwa w programie, wszelkie zaświadczenia itp. można znaleźć na stronie internetowej med-art.pl [otwiera się w nowym oknie].