Bezpieczeństwo

Policja

Informacje o ostatnich działaniach funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, ruchu drogowym czy osobach poszukiwanych lub zaginionych z terenu miasta można znaleźć na stronie internetowej jednostki.

Twój dzielnicowy

Dzielnicowi prowadzą rozpoznanie w wyznaczonych rejonach Wodzisławia Śląskiego. Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim możesz znaleźć informacje o przydzielonym do Twojej dzielnicy lub ulicy dzielnicowego.

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim można znaleźć informacje o Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przeczytamy tam, że narzędzie to umożliwia rzetelne ukazanie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Straż Pożarna

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. W serwisie można przeczytać o ostatnich działaniach strażaków czy Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu miasta.

Straż Miejska

O bezpieczeństwo mieszkańców dba także Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego. Za pośrednictwem strony internetowej wydział Urzędu Miasta informuje o swoich ostatnich akcjach i interwencjach.

Cyberbezpieczeństwo

Od wielu lat wzrasta liczba zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa. Każdy incydent to ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obywateli – przejęcia danych osobowych, naruszenia prywatności, utraty pieniędzy, a nierzadko też zdrowia. Należy temu skutecznie przeciwdziałać.