Będzie więcej punktów pomiarowych jakości powietrza

Zdjęcie z sesji w ramach kampanii #ZdemaskujSmog.

Miasto planuje budowę nowej sieci pomiarowej zanieczyszczeń powietrza. Sieć ma objąć 9 punktów pomiarowych - czujników, które na stałe zamontowane zostaną na wybranych budynkach miejskich w poszczególnych dzielnicach Wodzisławia Śląskiego.

Obecnie w naszym mieście dane o jakości powietrza pozyskujemy ze stacji pomiarowej na ul. Gałczyńskiego. Stacja ta funkcjonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zdecydowaliśmy, że już wkrótce stan powietrza monitorować będziemy dodatkowo dzięki dziewięciu nowym punktom pomiarowym. Wykonanie i uruchomienie sieci zaplanowaliśmy na zbliżający się okres grzewczy 2017/2018 - mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Sieć pomiarową zrealizuje w ramach prac badawczych studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, na podstawie umowy zawartej z miastem. Wodzisław Śląski udzieli PWSZ dotacji ze środków budżetu.

Jak poinformowali pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, wyniki pomiarów stężenia pyłu w powietrzu PM10 i PM2,5 będą miały charakter poglądowy. Docelowo, odczyty mają być udostępniane poprzez miejską stronę internetową.