UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Będzie nowe oświetlenie na ulicach Wodzisławia Śląskiego

Wodzisławski magistrat otrzymał dofinansowanie na wymianę opraw oświetleniowych na terenie miasta. Projekt przewiduje wymianę 297 opraw sodowych na oprawy LED wraz z częściową wymianą słupów i systemem sterowania oświetleniem.

Pierwszy etap robót w ramach projektu został już ukończony w 2019 r. Wymieniono wówczas oprawy i słupy w centrum Starego Miasta. W ciągu nadchodzących miesięcy planuje się wymianę oświetlenia w pozostałej części Wodzisławia Śląskiego objętej projektem. Nowe oprawy LED pojawią się m.in. na ulicach: Małej, Ogrodowej, I. Daszyńskiego, Ofiar Oświęcimskich, Cmentarzu na ul. Bogumińskiej, Stromej, Parku Zamkowym, Marklowickiej, Rybnickiej, Przemysława, a także na parkingu na ul. Leszka.

Miasto otrzymało dofinanoswanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego na realizację projektu pn. ”Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej w Wodzisławiu Śląskim poprzez uzyskanie oszczędności energii i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.