UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Będzie bezpieczniej na ulicy 26 Marca

Rozbudowa przejścia dla pieszych przy ulicy 26 Marca przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską - to inwestycja, która zostanie zrealizowana w Wodzisławiu Śląskim dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków zewnętrznych.

Inwestycja obejmie przygotowanie dokumentacji projektowej, oświetlenie przejścia dla pieszych oraz roboty budowlane. Szacowane koszta wyniosą 120 tys. zł. Na realizację projektu miasto pozyskało 80 proc. dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Planowo prace mają rozpocząć się jesienią tego roku.

Zakres robót obejmie:

  • uspokojenie ruchu (V dop poniżej 30 km/h) poprzez zaprojektowanie wyniesienia przedmiotowego przejścia,
  • skrócenie długości przejścia szkolnego (w stanie obecnym około 9,30 m) poprzez zaprojektowanie wyspy azylu,
  • wymianę oznakowania pionowego i zastosowanie znaków aktywnych, np. ZDPP-03,
  • wymianę barier ochronnych,
  • wykonanie oznakowania poziomego oraz nowej nawierzchni przejścia w kolorze czerwonym,
  • doświetlenie przejścia poprzez zastosowanie nowych lamp LED jako oświetlenia dedykowanego dla przejścia.

Projekt wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieci, które uczęszczają do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7.