Baszta

Na historycznym Grodzisku, jednej z najstarszych części Wodzisławia Śląskiego, dawniej znajdował się zameczek myśliwski. Obecnie jedyna zachowana część obiektu - Baszta Rycerska stanowi skarb ziemi wodzisławskiej oraz atrakcję turystyczną miasta.

Edward Brauns, ówczesny właściciel miasta na przełomie lat 1867-68 postanowił wznieść w leśnych terenach Grodziska zameczek myśliwski przypominający stare założenie zamkowe. Po śmierci fundatora w 1881 roku obiekt stopniowo popadał w ruinę, a po pewnym czasie zabudowa, która przyległa do wieży uległa całkowitemu zniszczeniu.

W 2021 roku oddano do użytku wyremontowaną Basztę Rycerską, która zyskała wieżę widokową, otwartą co roku w sezonie wiosenno-jesiennym bezpłatnie dla turystów. Aby dostać się na górę należy pokonać 59 schodów, skąd na szczycie można podziwiać okazałą panoramę miasta.

 

Galeria