UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

„Bądź człowiek, nie cZŁOwiek” - konkurs do 2 grudnia

Zinterpretuj hasło kampanijne „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”, wykonaj pracę dowolną techniką i wygraj nagrody.

11 października wodzisławski magistrat rozpoczął niezwykle ważną kampanię. Kampanię, która ma być odpowiedzią na nienawiść płynącą z zachowań obserwowanych w przestrzeni publicznej. „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”, bo o niej mowa, ma na celu zwrócenie uwagi na powszechność i powagę zjawiska mowy nienawiść.

Wiemy, jak ważna jest profilaktyka przemocy słownej, jak istotne jest wyznaczanie granic pomiędzy tym, co jest opinią a aktem przemocy. Konkurs, który organizuje dla wodzisławian Wydział Dialogu, Promocji i Kultury UM, ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania mowie nienawiści, ma pokazać, jak ważne jest pozostanie dobrym człowiekiem dla osoby, która znajduje się po drugiej stronie monitora.

Uważność i świadomość konsekwencji naszych działań powinna towarzyszyć każdemu z nas podczas codziennego korzystania z internetu. W sieci nikt nie jest bezkarny.

Zasady udziału w konkursie

Sposób dostarczenia prac

Własnoręcznie przygotowane prace można składać w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4, pokój 101), od 2 listopada do 2 grudnia (do godz. 15:00).

Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w regulaminie [otwiera się w nowym oknie].