Badanie wody na Ciekawej

Woda, którą mieszkańcy naszego miasta piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom. W ten sposób Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim ustala, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenia, na temat jakości wody, pobranej z punktów:

  • ul. Ciekawa, wieża wodna, hala.

Z raportów wynika, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.