Badanie wody - Balaton II

Na podstawie sprawozdania wykonanego przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku dla próbki wody pobranej 22 lipca br. z Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli "Balaton II", Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śl. stwierdza, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w miejscu okazjonalnie wykorzystanym do kąpieli