Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W dniach od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. zostało przeprowadzone badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Głównym celem przeprowadzania badania było bieżące uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności urzędu, wprowadzić procedury doskonalące, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek urzędu.

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane było poprzez zebranie danych w formie anonimowej ankiety zgodnie z wzorem ustalonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego.

W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostępne były:

  • w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
  • w formie elektronicznej na stronie urzędu www.wodzislaw-slaski.pl.

Ankiety pobrane w formie papierowej wrzucane były do udostępnionych w urzędzie wyraźnie oznaczonych urn. Urny znajdują się w miejscach ogólnodostępnych we wszystkich budynkach urzędu, tj. w budynkach:

  • przy ulicy Bogumińskiej 4,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4a,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4b,
  • przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (Urząd Stanu Cywilnego),
  • przy ul. Rzecznej 24 (Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego).

Ankiety wypełnione poprzez stronę internetową zwracane były w formie elektronicznej.

Pracownik urzędu nie mógł wypełniać ankiety za klienta oraz nie mógł przyjmować wypełnionych ankiet.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz wnioskami końcowymi z przeprowadzonego badania ankietowego: szczegółowy raport z badania stopnia satysfakcji klientów - przeczytaj.