Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W dniach od 1 kwietnia do 31 maja 2017 r. zostanie przeprowadzone badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Głównym celem przeprowadzania badania jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności urzędu, wprowadzić procedury doskonalące, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek urzędu.

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest poprzez zebranie danych w formie anonimowej ankiety zgodnie z wzorem ustalonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego.

W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostępne są:

  • w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
  • w formie elektronicznej na stronie urzędu www.wodzislaw-slaski.pl.

Ankiety pobrane w formie papierowej wrzucane są do udostępnionych w urzędzie wyraźnie oznaczonych urn. Urny znajdują się w miejscach ogólnodostępnych we wszystkich budynkach urzędu, tj. w budynkach:

  • przy ulicy Bogumińskiej 4,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4a,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4b,
  • przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (Urząd Stanu Cywilnego),
  • przy ul. Rzecznej 24 (Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego).

Ankiety wypełnione poprzez stronę internetową zwracane są w formie elektronicznej.

Pracownik urzędu nie może wypełniać ankiety za klienta oraz nie może przyjmować wypełnionych ankiet.

Do 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej urzędu zostanie udostępniony raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ankietowego.

źródło: Wydział Organizacyjny