Badanie stopnia satysfakcji klientów UM - weź udział

Na okres od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. zaplanowano badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału.

Głównym celem przeprowadzania badania jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. wprowadzić procedury doskonalące w danych  obszarach działalnośći Urzędu, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji wpłynąć na wizerunek Urzędu.

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest poprzez zebranie danych w formie anonimowego formularza ankiety, zgodnie z wzorem ustalonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecę.

W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostępne są:

  • w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
  • w formie elektronicznej na stronie Urzędu www.wodzislaw-slaski.pl.

Formularze ankiety pobrane w formie papierowej wrzucane są do udostępnionych w Urzędzie wyraźnie oznaczonych urn. Urny znajdują się w miejscach ogólnodostępnych we wszystkich budynkach urzędu:

  • przy ulicy Bogumińskiej 4,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4a,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4b,
  • przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (Urząd Stanu Cywilnego),
  • przy ul. Rzecznej 24 (Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego).

Do 30 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Urzędu zostanie udostępniony raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ankietowego.

 

Fill out my online form.