Badanie satysfakcji klienta Urzędu Miasta podsumowane

W ciągu minionych tygodni klienci wodzisławskiego Urzędu Miasta byli ponownie pytani o stopień ich zadowolenia z usług świadczonych przez pracowników magistratu. Właśnie poznaliśmy podsumowanie tego badania.

W ramach realizacji projektu pn.: „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego zostało przeprowadzone w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2017 roku badanie stopnia satysfakcji klientów.

Celem przeprowadzonego badania było określenie stopnia zadowolenia klienta z jakości świadczonych przez Urząd Miasta usług, jak i oczekiwań związanych z zaspokojeniem ich potrzeb.

Czwarte w historii funkcjonowania wodzisławskiego magistratu badanie satysfakcji klientów stanowi cenne źródło informacji o opiniach klientów w odniesieniu do jakości funkcjonowania naszej jednostki. 1263 wypełnione ankiety były solidnym materiałem umożliwiającym sformułowanie wniosków i ewentualnych rekomendacji w przedmiotowym zakresie.

Przedstawione pozytywne wyniki badania pozwalają sądzić, iż poziom satysfakcji klientów jest coraz lepszy, co świadczy o tym, iż funkcjonowanie Urzędu korzystnie zmienia się w ostatnich latach.

 

Szczegółowy raport z badania stopnia satysfakcji klientów - przeczytaj