UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Asysta dla osób z niepełnosprawnościami na dworcu kolejowym

Zakończyliśmy kapitalny remont zabytkowego dworca kolejowego oraz budowę Centrum Przesiadkowego. Osoby z niepełnosprawnościami i z ograniczoną sprawnością ruchową będą mogły skorzystać ze specjalnych udogodnień. Przygotowano dla nich usługę asysty.

Dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śląskim zapewnia usługę asysty dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronów i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych. Na dworcu istnieje również możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego. 

Kiedy i jak zgłosić przejazd?

Planując podróż pociągiem, pasażer powinien zgłosić swój przejazd i potrzebę asysty min. 30 min przed planowaną podróżą, wybierając numer tel. 32 459 05 73.

Jakie informacje przekazać zgłaszając przejazd?

Wszystkich pasażerów zgłaszających potrzebę asysty w podróży prosimy o przekazywanie informacji niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia usługi:

  • data podróży,

  • planowane godziny odjazdu i przyjazdu,

  • numer wagonu i miejsca – jeżeli podróż będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc,

  • rodzaj ograniczenia w poruszaniu się i oczekiwana forma asysty,

  • informacja czy w podróży będzie uczestniczyła inna osoba (opiekun) lub pies asystujący,

  • informacja o przewożonym przez pasażera bagażu (waga i wielkość),

  • dodatkowe informacje (ważne ze względu na przebieg asysty),

  • telefon kontaktowy do osoby, która będzie odbywać podróż  lub jej opiekuna.

Jak rozpocząć podróż?

Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej powinna przybyć na dworzec w czasie nie krótszym niż 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu. To czas potrzeby na bezpieczne i spokojne dotarcie do pociągu. Miejscem spotkania pasażera z osobą świadcząca usługę asysty jest miejsce parkingowe dworca oznaczone dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

W przypadku wysiadania z pociągu pracownicy ochrony oczekują na pasażera na peronie, przy którym zatrzymuje się pociąg z ww. osobą. Asysta pracowników ochrony dworca odbywa się od miejsca oczekiwania pasażera do drzwi pociągu, którymi osoba będzie wsiadać lub od drzwi pociągu, z którego ww. osoba wysiada - do oznaczonego miejsca na dworcu lub do głównego wyjścia z obszaru stacji.

źródło: Katarzyna Zgrzendek, koordynator ds. osób niepełnosprawnych