Aplikujemy o kolejne środki zewnętrzne dla miasta

Miasto podejmuje kolejne działania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych. Tym razem Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych starać się będzie o dofinansowanie ze środków w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację trzech projektów. Jakich? Przeczytacie poniżej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska nastąpi na początku marca br. Wodzisławscy urzędnicy aplikować będą o dofinansowanie na realizację następujących projektów: "Seniorzy bez granic II", "Muzyka ponad granicami", "Nowoczesna technologia bez granic".

Seniorzy bez granic II

Projekt skierowany do seniorów, korzystających z usług Klubów Seniora oraz innych organizacji, stowarzyszeń, instytucji w Wodzisławiu Śl. i Ostrawie-Jih. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in.:

  • zajęcia w Klubie Seniora - osoba odpowiedzialna za prowadzenie Klubu Seniora w Ostrawie-Jih opowie o dobrych praktykach oraz sposobach na zaktywizowanie i włączenie seniorów do działania. Następnie, ten sam zakres przedstawi osoba z Klubu Seniora w Wodzisławiu Śl,

  • wykład o historii Wodzisławia Śl., z przedstawieniem np. przesądów i wierzeń dawnych Ślązaków w odniesieniu do obszaru przygranicznego Śląska, a także spacer po Wodzisławiu Śl. z przewodnikiem prezentującym zabytki związane z historią miasta,

  • wyjście do kina,

  • organizacja wspólnego wyjazdu do Raciborza połączonego ze zwiedzaniem miasta, Browaru, Zamku wraz z uczestnictwem w warsztatach np. płatnerskich.

Muzyka ponad granicami

Projekt, będący kontynuacją "Wodzisławskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Muzykon", skierowany jest do osób zajmujących się zawodowo i hobbystycznie muzyką klasyczną na terenie naszego miasta i gminy Ludgierzowice. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in.:

  • organizacja dwóch koncertów w Ludgierzowicach,

  • organizacja dwóch koncertów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Atutem kościoła są 27-głosowe organy z 1912 roku . Koncerty odbędą się w dwie niedziele listopada i będą miały tożsamą formułę. Różnicą będzie dobór wykonawców.

Nowoczesne technologie bez granic

W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie SP 9, SP 5, SP 17 wraz z opiekunami. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in.:

  • warsztaty z robotyki – wykonanie makiety miast połączonych (Wodzisław Śl. i Ostrawa) z przygotowanych wcześniej modeli charakterystycznych dla miast budowli. Kolejnym etapem będzie programowanie ozobotów oraz robotów Lego tak, aby imitowały zwiedzających miasto turystów,

  • odwiedziny w Radio 90, warsztaty z dziennikarzem, tworzenie materiału, nagrywanie,

  • warsztaty fotograficzne, fotografia w plenerze, fotografia studyjna, fotografowanie telefonem, programy graficzne.

 

25 czerwca br. zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Wówczas dowiemy się czy któryś z powyższych projektów uzyska dofinansowanie.