Apel przewodniczącego Rady Miejskiej ws. sesji

25 marca odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Przewodniczący wodzisławskiej Rady, Dezyderiusz Szwagrzak, zwraca się z prośbą do mieszkańców i mediów o nieuczestniczenie osobiście w tychże obradach.

"Ze względów bezpieczeństwa, w związku z panująca pandemią koronawirusa, apeluję do mieszkańców i mediów o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu.

Zachęcam do śledzenia przebiegu obrad na żywo on-line pod adresem https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/004/006 w zakładce "Nagrania z sesji".

Przewodniczący Rady
Dezyderiusz Szwagrzak"