UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Apel prezydenta miasta ws. przejścia granicznego Gołkowice-Zawada

Prezydent Mieczysław Kieca zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Śląskiego o umożliwienie przekraczania granicy kraju na przejściu granicznym Gołkowice-Zawada.

"Wsłuchując się w głosy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i Powiatu Wodzisławskiego, zwracam się z prośbą o umożliwienie przekraczania granicy kraju na przejściu granicznym Gołkowice-Zawada, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Znaczna liczba osób z obszarów przygranicznych, pracuje w zakładach w Okręgu Ostrawsko-Karwińskim. Ze względu na kontrole przygraniczne a także ograniczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. codzienny dojazd do pracy znacznie utrudnia funkcjonowanie całych rodzin. Pracownicy ze względu na wielogodzinne oczekiwanie w korkach nie mają możliwości spełniania swoich zawodowych obowiązków. W wielu przypadkach osoby te były zmuszone do wykorzystania urlopu wypoczynkowego ze względu na problemy z przybyciem do pracy na określoną godzinę.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie powyższej prośby. Proszę o tymczasowe przywrócenie przejścia granicznego Gołkowice-Zawada dla dobra naszej lokalnej społeczności".