Anna Szweda-Piguła nową sekretarz miasta

1 grudnia stanowisko sekretarz miasta objęła dotychczasowa dyrektor Centrum Rozwoju Miasta Anna Szweda-Piguła.

Anna Szweda-Piguła posiada kilkunastoletnie doświadczenie samorządowe, zdobywane na różnych jego szczeblach. W wodzisławskim magistracie rozpoczęła pracę 1 grudnia 2008 r. od stanowiska młodszego referenta w Wydziale Promocji i Informacji. Pracując w Urzędzie, prowadziła m.in. Biuro Prezydenta Miasta, była naczelniczką Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury oraz dyrektorką Centrum Rozwoju Miasta. Równolegle przez osiem lat pełniła funkcję rzecznik prasowej Urzędu Miasta i prezydenta. Ponadto przez trzy lata wykładała na Górnoślaskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, przez dziewięć lat pełniła funkcję redaktor naczelnej Gazety Wodzisławskiej. Anna Szweda-Piguła to absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Jest specjalistką z zakresu zarządzania informacją, zespołem, projektami, czasem pracy. Szkoli i doradza w zakresie m.in. komunikacji, tworzenia strategii, negocjacji i public relations. Obecnie jest wykładowcą w rybnickiej filii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Prywatnie żona, mama dwóch córek i syna, mieszkanka wodzisławskiej dzielnicy Radlin II.

Anna Szweda-Piguła na stanowisku sekretarza miasta zastąpiła Zbigniewa Gamzę, który od grudnia sprawuje funkcję sekretarza gminy w Marklowicach.

- Bardzo zależało mi na tym, aby objęcie obowiązków po poprzedniku nastąpiło płynnie i bez żadnych zakłóceń dla pracy w Urzędzie. Postanowiłem powierzyć nowe stanowisko, w ramach awansu wewnętrznego, Annie Szwedzie-Pigule, która od 15 lat związana jest z magistratem, która od podszewki zna Urząd i, co niezwykle dla mnie ważne, nasze miasto. Anna Szweda-Piguła ma wysokie kwalifikacje i odpowiednie kompetencje do sprawowania funkcji sekretarza - mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

 

- W nowej roli postawię przede wszystkim na usprawnienie pracy i komunikacji wewnętrznej Urzędu, który, tak jak nakreślił mój poprzednik, ma być nowoczesnym urzędem, świadczącym wysokiej jakości obsługę, sprawnie realizującym procesy, szybko, a co najważniejsze, skutecznie reagującym na potrzeby mieszkańców, w oparciu o nowe mechanizmy obiegu dokumentacji, jak i nowe kanały komunikacji. Priorytet dla mnie to dobrostan pracowników UM i jednostek organizacyjnych miasta, pełniących codzienną służbę na rzecz wodzisławian. Zależy mi zwłaszcza na jeszcze lepszym przepływie informacji w samym Urzędzie, jak i na linii Urząd-jednostki - przekazuje nowa sekretarz miasta Anna Szweda-Piguła.

Komórki i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta, nad którymi od 1 grudnia czuwa nowa sekretarz, to: Biuro Organizacyjne, Centrum Rozwoju Miasta (Wydziały Dialogu, Promocji i Kultury, Strategii i Funduszy Zewnętrznych oraz Zamówień Publicznych), pełnomocnik ds. zarządzania zgodnością i bezpieczeństwa informacji. Sekretarz koordynuje też działania jednostek kultury (Wodzisławskie Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, zlokalizowane w Pałacu Dietrichsteinów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "CENTRUM".