Akty prawne

Działalność organizacji pozarządowych wiąże się z różnymi aktami prawnymi, co do których przedstawiciele takich organizacji muszą się stosować. Więcej na ten temat dowiecie się z wpisu poniżej

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Znaleźć tam można wszelkie akty prawne związane także z działalnością organizacji pozarządowych. >>(przejdź do ISAP)

Wodzisław Śląski ma także opracowany program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  • 2024 rok

Uchwała nr LXX/698/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 [otwiera się w nowym oknie].

  • 2023 rok

Uchwała nr LIII/526/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 [otwiera się w nowym oknie].

  • 2022 rok

Uchwała nr XL/394/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 [otwiera się w nowym oknie]

  • 2021 rok

Uchwała nr XXXI/281/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 [otwiera się w nowym oknie]

  • 2020 rok

Uchwała nr XIV/115/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

  • 2019 rok

UCHWAŁA NR XLVI/469/18 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

  • 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/375/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolotnariacie na rok 2018

Potrzebujesz wzoru dokumentu potrzebnego do złożenia oferty, zawarcia umowy czy przygotowania sprawozdania? Wszystkie potrzebne wzory druków znajdziesz tutaj. >>Wzór oferty i sprawozdania

Doceniając wyniki i ciężką pracę sportowców z Wodzisławia Śląskiego, miasto przyznaje również nagrody i wyróżnienia w tej dziedzinie.

Uchwała nr XXXIX/379/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej

Pobierz wniosek >>> WNIOSEK NAGRODA lub WYRÓŻNIENIE

 

UCHWAŁA NR XXIII/219/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w Dziedzinie Kultury i Sztuki oraz zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania.

UCHWAŁA NR XLIVl397l14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
Wniosek o stypendium

UCHWAŁA NR XXIV/205/20 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu sportowego zgodnie z uchwałą nr XXIV-205-20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego zgodnie z uchwałą nr XXIV-205-20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

2023 r.

Uchwała nr LXVI 673 23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu sportowego

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru ofert i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zarządzenie nr OR-I.0050.81.2019 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie współorganizacji imprez w zakresie promocji miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zarządzenie
Pobierz wniosek >>> Wniosek o współorganizację imprez