Zdrowie

Zapisz się na bezpłatną mammografię

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach zaprasza na bezpłatną cyfrową mammografię. Tym razem mammobus będzie dostępny na rynku w Rydułtowach, od 26 do 30 września i 3 października.

Konferencja sportowa w Wodzisławiu Śląskim

Klub Sportowy Forma Wodzisław Śląski oraz MOSiR Centrum Wodzisław Śląski zapraszają na pierwszą konferencję sportową w naszym mieście dotyczącą treningu biegowego. Koszt udziału to symboliczne 10 zł. Dobrane tematy prelekcji oraz sami prelegenci gwarantują kompendium wiedzy z dziedziny zdrowego treningu biegowego.

Zbieramy krew dla Polski w Wodzisławiu Śląskim

W sobotę, 3 września, przy ulicy Armii Krajowej 9 odbędzie się akcja promująca honorowe krwiodawstwo: „Zbieramy krew dla Polski”. Organizatorami wydarzenia są Polski Czerwony Krzyż i Grupa Muszkieterów. W naszym regionie realizacją IX edycji akcji zajmie się Klub HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie.

Wolne miejsca w WORiT

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, komórce organizacyjnej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, są aktualnie wolne miejsca. ORW umożliwia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego.

Trwa akcja szczepień przeciwko meningokokom

W ramach programu szczepione są dzieci urodzone w 2014 roku, zameldowane na stałe w Wodzisławiu Śląskim. Rodzice ponoszą tylko 50 proc. kosztów szczepienia. Dzieci z rodzin wielodzietnych, będących uczestnikami programu „Rodzina 3+”, szczepione są bez dopłaty rodziców, a cały koszt pokrywa miasto. Na pytania dotyczące infekcji wywołanych przez bakterie meningokokowe odpowiada lek. Jadwiga Rakszawska, pediatra, pulmunolog z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Na Żeromskiego".

Kontrola jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim po raz kolejny skontrolował jakość wody.

Badanie wody na Ciekawej

Woda, którą mieszkańcy naszego miasta piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom. W ten sposób Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim ustala, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia.

Piąta edycja wyjątkowego festynu przed nami

Po raz piąty będziemy mieli możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu, mającym na celu wspieranie rodzin, które borykają się z problemem niepełnosprawności. Co ważne, festyn, w głównej mierze, służy integracji i kształtowaniu prawidłowej postawy wobec niepełnosprawności dzięki grom i zabawom angażującym wszystkich uczestników, tych pełno- i niepełnosprawnych.