Wiadomości

Podwyżki opłat za śmieci. Skąd się biorą?

W polskich gminach ruszyła fala podwyżek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niestety, wszystko wskazuje na to, że już niebawem za wywóz odpadów dużo więcej zapłacą także wodzisławianie. Skąd biorą się te podwyżki? Wśród przyczyn wzrostu opłat za śmieci samorządy wymieniają wprowadzenie przez rząd podwyżki tzw. opłaty “marszałkowskiej”.

Festyn „Jesteśmy razem”

W sobotę, 29 czerwca Stowarzyszenie Przy Dziupli razem z miejską jednostką – Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego “Dziupla” zaprosiły mieszkańców na Balaton. Na terenie ośrodka odbył się coroczny festyn „Jesteśmy razem”. Był to już trzeci festyn dedykowany rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością.

Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez "Dziuplę" - rekrutacja

1 lipca br. rozpoczyna się rekrutacja dotycząca realizacji projektu pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, który jest współfinansowany ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020).

Festyn "Jesteśmy razem"

Razem ze Stowarzyszeniem Przy Dziupli i Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego "Dziupla" zapraszamy na festyn dedykowany rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością. Impreza odbędzie się w sobotę, 29 czerwca na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton".

Kurtyny wodne na Rynku i w RPR

W związku z utrzymującymi się upałami, przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, na wodzisławskim Rynku działa kurtyna wodna, której zadaniem jest chłodzenie mieszkańców.