Wiadomości

50. Dni Wodzisławia Śląskiego!

Tegoroczne, 50. Dni Wodzisławia Śląskiego będziemy świętować od 7 do 9 czerwca. Czekają nas trzy dni różnorodnej, radosnej, pełnej muzyki i tańca zabawy!

Informacje z posiedzenia Zarządu ŚZGiP

17 maja br. w Będzinie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie przedstawiono m.in. potrzebę dokonania zmiany w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Bonifikata od opłaty jednorazowej

Wraz z wejściem w życie uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego w prawo własności tych gruntów, została ustalona bonifikata w wysokości 60% i 50%.