Urząd

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbędzie się 25 października - początek godz. 16:00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim (ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2).

Zmiany w polityce mieszkaniowej

Od stycznia 2017 roku mieszkańcy miejskich zasobów lokalowych muszą liczyć się z podwyżką czynszów za użytkowanie mieszkań. To pierwsza podwyżka od pięciu lat. Uchwała dotycząca "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2019" została ogłoszona już w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Rekrutacja w Wydziale Informatyki

Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego poszukuje pracownika na stanowisko inspektora. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 17 października.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Porządek obrad nr OR-IV.0002.8.2016 XXII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbędzie się 27 września 2016 roku - początek godz. 15.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim (ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2). ________________________________________________________________________________

Budynki UM w trakcie modernizacji

W budynkach 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego rozpoczęły się prace modernizacyjne. Jaki jest zakres robót? Do kiedy potrwają? Kto zrealizuje zadanie?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu

Dzisiaj do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Sprawdźcie, kiedy odbędzie się dyskusja publiczna i do kiedy możecie składać wnioski ws. projektu.

Remont urzędu - obowiązujące numery telefonów

W tym miesiącu w wodzisławskim magistracie rozpoczął się remont. W związku z zaplanowanymi pracami informowaliśmy Was o tymczasowych zmianach numerów telefonów wybranych komórek urzędu. Od dziś znów obowiązującymi numerami są te sprzed zmian.