UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Urząd

Korzystaj ze zwolnień z podatku

Jako mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego możesz skorzystać z pomocy w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości. Zwolnienia te określają uchwały Rady Miejskiej. Na styczniowej sesji przyjęto dwie uchwały dotyczące kontynuacji zwolnień dla wodzisławian w kolejnych latach.

Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

Dziś, tj. 24 lutego w Urzędzie Miasta (sala nr 202) oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 8:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

O zagospodarowaniu przestrzennym miasta

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego. Stwierdzono, że obowiązujące studium wymaga aktualizacji, natomiast MPZP, przyjęte uchwałami z 7 grudnia 2016 roku i z 24 czerwca 2020 roku, są aktualne. Pozostałe obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymagają aktualizacji.

24 lutego kolejna sesja Rady Miejskiej

W środę, tj. 24 lutego w Urzędzie Miasta (sala nr 202) oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 8:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".