UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

MOPS: Termin wydawania żywności

29 i 30 kwietnia oraz 4 maja br. będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

MOPS: Termin wydawania żywności

25 i 26 marca br. będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda zainteresowana osoba może uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Trwa nabór wniosków 500+

1 lutego rozpoczął się nabór wniosków o świadczenie 500+. Rodzice powinni złożyć nowy wniosek w formie elektronicznej (od 1 lutego) albo w formie pisemnej (od 1 kwietnia).