UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

"Czas na aktywną zmianę" dla mieszkańców Wilchw

W ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”. Program zostanie przeprowadzony w terminie od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Właśnie trwa nabór.

MOPS zaprasza na konsultacje prawne

Punkt konsultacyjny MOPS prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców miasta i świadczone są bezpłatnie.

Wilchwy z Programem Aktywności Lokalnej

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Dzielnicy Wilchwy na lata 2021-2022. Jego głównym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnicy, w tym w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.