UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

Nie bądź obojętny wobec bezdomnych!

Z dnia na dzień obserwujemy coraz niższe temperatury powietrza. To oznaka nadchodzącej zimy. Niestety, bardzo często dla osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, to wyjątkowo trudny okres. Dlatego też zwracamy się do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z apelem, by wszelkie zaobserwowane sytuacje wskazujące na zagrożenie życia i zdrowia zgłaszali odpowiednim służbom.

Program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

"Program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2020" został przyjęty podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków przez wsparcie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych.

Aktywizacja zawodowa młodych

Agencja EMAT HRC filia Katowice za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w związku z realizacją projektu "Aktywizacja zawodowa MŁODYCH z woj. śląskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, informuje o możliwości wzięcia udziału w projektowych formach wsparcia mających na celu aktywizację zawodową.

Rozpoczęcie roku szkolnego - dodatek do zasiłku rodzinnego

Komu przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego? Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Złóż wniosek na zasiłek rodzinny

Od 1 września można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. O pieniądze mogą ubiegać się rodziny, których dochód w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza kwoty 674,00zł.