UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

500 + - podsumowanie

W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania programu "Rodzina 500 +" rodzice i opiekunowie złożyli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 3205 wniosków, z czego 790 wpłynęło drogą elektroniczną. Do dziś wydano 2590 decyzji, co stanowi ponad 80% wniosków.

Kto może otrzymać zasiłek szkolny?

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Warsztaty plastyczne w MOPS

Papieroplastyka, rzeźbiarstwo, decoupage, malowanie farbami, wykonywanie biżuterii i plener malarski - to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na młodych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego podczas warsztatów plastycznych. Zajęcia odbywać się będą od 1 do 22 lipca w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. "Lepsze Jutro". Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Strefa Rodziny

"Strefa Rodziny" - pod taką nazwą prowadzony jest cykl zajęć z pedagogiem dla uczestników projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Prawdziwy dom bezdomnych

Problem bezdomności ciągle budzi w naszym kraju wiele kontrowersji. Ale bezdomny to też człowiek. Wie o tym Urszula Ledwik z Towarzystwa Świętego Brata Alberta, dzięki której na Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim powstał prawdziwy dom bezdomnych.

Kącik dla malucha w MOPS

Od kilku dni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim działa kącik dla dzieci. To miejsce w którym milusińscy w czasie załatwiania przez opiekunów urzędowych spraw mogą poświęcić czas zabawie.

W wakacje stop nudzie!

Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Miejski Ośrodek Pomocy w Wodzisławiu Śląskim wzorem lat ubiegłych zadbał o to, by dzieci i młodzież z rodzin objętych pomocą Ośrodka pożytecznie spędziła czas wolny od nauki.