UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

MOPS o programie "Za życiem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim od początku roku przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Nowy start szansą na lepszą przyszłość

12 osób z Wodzisławia Śląskiego rozpocznie w tym tygodniu projekt "Nowy start szansą na lepszą przyszłość", którego projektodawcą jest "Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus". W rekrutacji uczestników firmę wsparł tut. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez m.in. organizację spotkania informacyjnego dla klientów ośrodka.

Bezpłatne porady w Punkcie Konsultacyjnym MOPS

Wzorem lat ubiegłych w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Księżnej Konstancji 2/1 prowadzone jest poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej. Z bezpłatnych usług mogą skorzystać mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego.

Zmiany w elektronicznych wnioskach

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych. Wypełnienie wniosków "online" ma być łatwiejsze i przyjemniejsze m.in. poprzez "podpowiadanie" osobom ubiegającym się o określone świadczenia jak największej ilości danych.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej o 500+

Informacja na temat realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. "500 plus" była głównym tematem Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się w piątek, 13 stycznia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne

Okres zimowy jest czasem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych. Biuro Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim apeluje do wszystkich naszych mieszkańców, aby widząc bezdomnych nocujących na ławkach, klatkach schodowych w altanach działkowych, pustostanach itp., zgłaszali takie sytuacje pod numery telefonów interwencyjnych i alarmowych. Nie bądźmy również obojętni na osoby starsze, schorowane, mieszkające samotnie, które w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych.