UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

MOPS o wypłatach świadczeń

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypłaty świadczeń i zasiłków w sierpniu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc sierpień i wrzesień br. oraz wypłata zasiłku rodzinnego za okres: sierpień, wrzesień, październik br. będzie wypłacana na podstawie"starych", już wydanych decyzji.

500+ dla samotnych rodziców

Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+.

Nabór do nowej edycji FEAD-u

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym - jak się ubiegać?

Dnia 4 września 2017 roku rozpoczyna się nowy rok szkolny 2017/2018 i w związku z tym MOPS informuje, że osoby chcące skorzystać z pomocy w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego są zobowiązane do pobrania wniosku oraz pozostałych dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3 (Punkt Obsługi Klienta).

Zmiany w Rodzina 500+. Czy możesz się ubiegać o świadczenie?

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o przyznanie środków z programu "Rodzina 500+" na kolejny okres zasiłkowy. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.