UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

"Dziupla" pomaga wodzisławskim rodzinom

Praca asystenta rodziny może być skuteczna i przynosić długotrwałe efekty. Ma to potwierdzenie w rzeczywistości, czego doskonałym przykładem są wodzisławskie rodziny, które zdecydowały się zmienić swoje dotychczasowe życie. Ważne w budowaniu relacji jest bycie otwartym – zarówno jednej, jak i drugiej strony.

MOPS wydał ponad 18 ton żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017. Łącznie zostało wydane 18.947,7 ton żywności.

MOPS przekaże żywność potrzebującym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. w godzinach od 11:15 do 15:30 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Rzeczna 24 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

Porady w Punkcie Konsultacyjnym MOPS

Wzorem lat ubiegłych w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Księżnej Konstancji 2/1 prowadzone jest poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej.

MOPS przekaże żywność potrzebującym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, że 16 marca 2018 r. w godzinach od 8:15 do 15:00 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

Potrzebujący pomocy mogą skorzystać z ogrzewalni

Ze względu na prognozowane na najbliższe dni znaczne ochłodzenie przypominamy, że osoby bezdomne z Wodzisławia Śląskiego mogą korzystać z ogrzewalni, która znajduje się budynku kontenerowym usytuowanym przy ulicy Rzecznej, tuż przy siedzibie Straży Miejskiej.

MOPS przekaże żywność potrzebującym

8 i 9 lutego 2018 r. w godzinach (czwartek) od 8:15 do 16:30 oraz (piątek) od 8:15 do 11:30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2017).