Pomoc Społeczna

Termin wydawania żywności POPŻ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że 14 maja 2020 r. będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wznowienie pracy Punktu Konsultacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że od 6 maja br. zostają wznowione konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz prawne realizowane w ramach Punktu Konsultacyjnego.

Przemoc w rodzinie - jak uzyskać pomoc Policji?

Policja, obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia, podejmuje działania w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie.

9691,8 kg żywności dla mieszkańców

W kwietniu 2020 roku do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego trafiło 9691,8 kg żywności w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

"Twój Parasol" - aplikacja dla ofiar przemocy w rodzinie

Aplikacja mobilna "Twój Parasol" to praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest także dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com.

MOPS: Zwróć uwagę na swojego sąsiada

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na mieszkające w sąsiedztwie osoby samotne - szczególnie starsze i niepełnosprawne oraz o udzielenie im w miarę swoich możliwości pomocy w zrobieniu zakupów.