UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

Wyższe zasiłki z pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

MOPS pomógł najbardziej potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy współpracy z Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

"Dziupla" pomaga wodzisławskim rodzinom

Praca asystenta rodziny może być skuteczna i przynosić długotrwałe efekty. Ma to potwierdzenie w rzeczywistości, czego doskonałym przykładem są wodzisławskie rodziny, które zdecydowały się zmienić swoje dotychczasowe życie. Ważne w budowaniu relacji jest bycie otwartym – zarówno jednej, jak i drugiej strony.

MOPS wydał ponad 18 ton żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017. Łącznie zostało wydane 18.947,7 ton żywności.

MOPS przekaże żywność potrzebującym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. w godzinach od 11:15 do 15:30 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Rzeczna 24 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.