UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

MOPS: Termin wydawania żywności

13 grudnia w godzinach od 8:00 do 16:00 w Wodzisławiu Śląskim (Kokoszyce), przy ul. Pałacowej 5 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Miasto przygotowywane do pomocy bezdomnym zimą

Działając w trosce o właściwe zabezpieczenie środowisk osób bezdomnych, jak również o sprawną organizację pracy w ww. obszarze wsparcia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja wiodąca w sprawach osób bezdomnych, tak jak co roku, zajęła się przygotowaniami miasta do rozpoczęcia sezonu zimowego i problemów z nią związanych.

Zbiórka odzieży używanej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przyłączył się do akcji zbiórki odzieży używanej zainicjowanej przez właścicieli i pracowników sklepu "GAMER", znajdującego się przy ul. Targowej 6.

Spotkanie dla bezdomnych

24 listopada o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się spotkanie dla osób bezdomnych, w trakcie którego oprócz wspólnych rozmów będą mogli spożyć posiłek.

MOPS ostrzega przed oszustami

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotarło niepokojące zgłoszenie o oszustce podszywającej się pod pracownika socjalnego. MOPS apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do drzwi mieszkań.

MOPS zbiera środki czystości dla najuboższych dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. W ramach akcji Ośrodek organizuje zbiórkę środków czystości oraz artykułów higienicznych dla dzieci z potrzebujących rodzin.

MOPS informuje o wzroście renty socjalnej

Od 1 września renta socjalna wzrosła z 865,03 zł do 1029,80 zł. Powodem jest wejście w życie nowelizacji ustawy, podnoszącej ją do 100 procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.