UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

Stypendium szkolne 2019/2020

2 września 2019 roku rozpoczyna się nowy rok szkolny 2019/2020. W związku z powyższym informujemy, że osoby chcące skorzystać z pomocy w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego są zobowiązane do pobrania wniosku oraz pozostałych dokumentów.

MOPS wydał ponad 18 ton żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy współpracy z Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Program "Rodzina 500+" - pytania i odpowiedzi

Od 1 lipca program "Rodzina 500+" obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.