UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

MOPS: termin wydawania żywności

W najbliższy czwartek, 24 stycznia w godzinach od 8:00 do 14:00 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pałacowej 5 (dzielnica Kokoszyce) będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat.

Pomoc ponownie trafiła do najuboższych rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przystąpił w 2018 r. do akcji „Czysty Aniołek”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”. Celem była zbiórka środków czystości, które zostały przekazane dzieciom z 80 najuboższych wodzisławskich rodzin.

MOPS: Termin wydawania żywności

13 grudnia w godzinach od 8:00 do 16:00 w Wodzisławiu Śląskim (Kokoszyce), przy ul. Pałacowej 5 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Miasto przygotowywane do pomocy bezdomnym zimą

Działając w trosce o właściwe zabezpieczenie środowisk osób bezdomnych, jak również o sprawną organizację pracy w ww. obszarze wsparcia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja wiodąca w sprawach osób bezdomnych, tak jak co roku, zajęła się przygotowaniami miasta do rozpoczęcia sezonu zimowego i problemów z nią związanych.

Zbiórka odzieży używanej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przyłączył się do akcji zbiórki odzieży używanej zainicjowanej przez właścicieli i pracowników sklepu "GAMER", znajdującego się przy ul. Targowej 6.