Pomoc Społeczna

Trwa nabór wniosków 500+

1 lutego rozpoczął się nabór wniosków o świadczenie 500+. Rodzice powinni złożyć nowy wniosek w formie elektronicznej (od 1 lutego) albo w formie pisemnej (od 1 kwietnia).

2 lutego spotkanie w ramach programu Czas na aktywną zmianę

W ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”. 2 lutego o godzinie 11:00 w siedzibie wodzisławskiej filii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (os. 1 Maja 23B, sala 102) odbędzie się spotkanie organizacyjne.

"Czas na aktywną zmianę" dla mieszkańców Wilchw

W ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”. Program zostanie przeprowadzony w terminie od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Właśnie trwa nabór.

MOPS zaprasza na konsultacje prawne

Punkt konsultacyjny MOPS prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców miasta i świadczone są bezpłatnie.