UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

Wznowienie pracy Punktu Konsultacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że od 6 maja br. zostają wznowione konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz prawne realizowane w ramach Punktu Konsultacyjnego.

Przemoc w rodzinie - jak uzyskać pomoc Policji?

Policja, obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia, podejmuje działania w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie.

9691,8 kg żywności dla mieszkańców

W kwietniu 2020 roku do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego trafiło 9691,8 kg żywności w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

"Twój Parasol" - aplikacja dla ofiar przemocy w rodzinie

Aplikacja mobilna "Twój Parasol" to praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest także dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com.

MOPS: Zwróć uwagę na swojego sąsiada

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na mieszkające w sąsiedztwie osoby samotne - szczególnie starsze i niepełnosprawne oraz o udzielenie im w miarę swoich możliwości pomocy w zrobieniu zakupów.

Weź udział w projekcie unijnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zachęca do udziału w projekcie unijnym Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".

Stypendia dla rodzin z dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES informuje o możliwości ubiegania się o stypendia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Nabór trwa do 5 marca.