Pomoc Społeczna

Program "Rodzina 500+" - pytania i odpowiedzi

Od 1 lipca program "Rodzina 500+" obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

MOPS: termin wydawania żywności

11 kwietnia 2019 r. w godz. od 8:00 do 17:30 w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pałacowej 5 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018.

MOPS przekazuje żywność potrzebującym

7 marca w godzinach od 8:00 do 17:30 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pałacowej 5 (dzielnica Kokoszyce) będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018.

MOPS: termin wydawania żywności

W najbliższy czwartek, 24 stycznia w godzinach od 8:00 do 14:00 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pałacowej 5 (dzielnica Kokoszyce) będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat.