Pomoc Społeczna

MOPS przekaże żywność potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

MOPS o wypłatach świadczeń

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypłaty świadczeń i zasiłków w sierpniu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc sierpień i wrzesień br. oraz wypłata zasiłku rodzinnego za okres: sierpień, wrzesień, październik br. będzie wypłacana na podstawie"starych", już wydanych decyzji.

500+ dla samotnych rodziców

Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+.