NGO`S

Dotacje dla trzynastu klubów sportowych

Wiemy, kto otrzyma dotacje na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Wodzisławia Śląskiego. W ramach konkursu wniosków komisja zaproponowała wybór aż trzynastu klubów sportowych.

Upowszechnianie kultury i sportu - konkurs ofert

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. Chodzi o przedsięwzięcia, które realizowane będą w 2018 roku.

Pomoc społeczna - nowy konkurs ofert

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresie pomocy społecznej. Wsparcie miałoby polegać na zapewnienie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Konkurs dotyczy przedsięwzięć, które realizowane będą w 2018 roku.

Wędrują już od 50 lat

Oddział wodzisławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego świętował jubileusz 50.lecia. Z tej okazji 25 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego spotkali się działacze i przedstawiciele poszczególnych kół, samorządowcy, a także sympatycy PTTK.