NGO`S

Sprawdź, komu możesz przekazać 1% podatku

W związku z okresem rozliczeniowym z Urzędem Skarbowym, przypominamy, że składając PIT, możemy również przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz tych, którzy tego potrzebują. To bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać numer wybranej organizacji w jednej z rubryk formularza PIT. Kogo w ten sposób możemy wesprzeć w naszym mieście?

Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli" podsumowała zeszły rok

12 kwietnia Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” przedstawiła sprawozdanie z pracy zarządu za rok 2017. W Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży stawili się członkowie zarządu oraz zaproszeni goście.

Pomoc społeczna - nowy konkurs ofert

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresie pomocy społecznej. Wsparcie miałoby polegać na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Konkurs dotyczy przedsięwzięć, które realizowane będą w 2018 roku.

Nabór do Rady Sportu przedłużony

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza kluby sportowe do składania kandydatur na członka Rady Sportu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Nabór został przedłużony do 19 marca 2018 r.

Wybrano oferty na wspieranie zadań publicznych miasta

Dokonano wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresach wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. Dotacje na realizację zadań powędrują do kilkunastu organizacji pozarządowych.