NGO`S

Ochrona bezdomnych zwierząt: konkurs ofert

W piątek, 2 lutego upływa termin składania ofert na wsparcie zadania publicznego miasta w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy i święta w przytulisku prowadzonym przez Służby Komunalne Miasta, jak również edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży w 2018 r.

Złóż wniosek o stypendium lub nagrodę

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania wniosków o stypendium lub nagrodę w dziedzinie sportu. Sprawdźcie, kto może starać się o wsparcie finansowe oraz do kiedy i gdzie należy złożyć wnioski.

Dorota Maj wolontariuszką roku

Wolontariuszka ze Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt Koty Psy i My, Dorota Maj, zdobyła tytuł Wolontariusza Seniora 2017 roku. Nagrodę odebrała podczas uroczystej gali na Stadionie Śląskim 5 grudnia. Konkurs organizowany był przez Fundację Park Śląski w ramach projektu „Senior działa” dofinansowanego z rządowego programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych ASOS 2014-2020. Dorota Maj jest jedną z trzech nagrodzonych osób wśród wszystkich zgłoszonych przez organizacje społeczne wolontariuszy 60+.

OSP Kokoszyce ma nowy wóz bojowy

27 października 2017 r. niewątpliwie zapisze się jako jeden z ważniejszych dni w kartach historii i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach. To właśnie w tym dniu strażacy otrzymali fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FL typu GBA 3/16.

Rozwój gospodarczy - zgłoś kandydaturę na członka komisji

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.