NGO`S

Ochrona bezdomnych zwierząt: konkurs ofert

W piątek, 2 lutego upływa termin składania ofert na wsparcie zadania publicznego miasta w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy i święta w przytulisku prowadzonym przez Służby Komunalne Miasta, jak również edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży w 2018 r.

Złóż wniosek o stypendium lub nagrodę

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania wniosków o stypendium lub nagrodę w dziedzinie sportu. Sprawdźcie, kto może starać się o wsparcie finansowe oraz do kiedy i gdzie należy złożyć wnioski.

Dorota Maj wolontariuszką roku

Wolontariuszka ze Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt Koty Psy i My, Dorota Maj, zdobyła tytuł Wolontariusza Seniora 2017 roku. Nagrodę odebrała podczas uroczystej gali na Stadionie Śląskim 5 grudnia. Konkurs organizowany był przez Fundację Park Śląski w ramach projektu „Senior działa” dofinansowanego z rządowego programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych ASOS 2014-2020. Dorota Maj jest jedną z trzech nagrodzonych osób wśród wszystkich zgłoszonych przez organizacje społeczne wolontariuszy 60+.

OSP Kokoszyce ma nowy wóz bojowy

27 października 2017 r. niewątpliwie zapisze się jako jeden z ważniejszych dni w kartach historii i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach. To właśnie w tym dniu strażacy otrzymali fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FL typu GBA 3/16.

Rozwój gospodarczy - zgłoś kandydaturę na członka komisji

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Inkubator przedsiębiorczości - ruszył konkurs

Poprzez inkubator przedsiębiorczości miasto ma wspierać nie tylko osoby dopiero zakładające firmy, ale również osoby, które działalność gospodarczą prowadzą już od pewnego czasu. Ruszył konkurs dla organizacji pożytku publicznego, które są zainteresowane podjęciem realizacji projektu utworzenia i prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości.