UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

NGO`S

Pomoc społeczna - konkurs

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku.

Ochrona i promocja zdrowia - konkurs

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku