UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

NGO`S

Nabór na członka komisji w zakresie integracji cudzoziemców

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Konkursy ofert na 2022 r.

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania ofert w ogłoszonych konkursach. Które podmioty są uprawnione do składania ofert? Jakiego dokładnie rodzaju zadań dotyczą konkursy? Jak przygotować ofertę? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w treści ogłoszeń.

Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.

Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.

Oddaj 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

Jak co roku, w związku z okresem rozliczeniowym z Urzędem Skarbowym, przypominamy o możliwości wspierania wodzisławskich organizacji pożytku publicznego. Składając PIT, możemy przekazać 1 proc. podatku dochodowego na rzecz tych, którzy tego potrzebują. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać numer wybranej organizacji w jednej z rubryk formularza PIT.

Nabór na członka komisji w zakresie kultury

Prezydent Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ofert w zakresie kultury. Sprawdź

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.