UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

NGO`S

Spotkanie dla przedstawicieli klubów sportowych

Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta zaprasza przedstawicieli klubów sportowych na spotkanie, które odbędzie się 20 października 2020 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej budynku dworca kolejowego.

Dotacje na rozwój sportu - nowy termin składania wniosków

Od 17 września 2020 roku wchodzi w życie nowa uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Wodzisławia Śląskiego. Zmianie uległ termin składania wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu sportowego.

Konkurs ofert: Ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.

Komisja konkursowa: Ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.

Wodzisławski Jarmark Staroci w pierwszą niedzielę miesiąca

Wodzisławski Jarmark Staroci to impreza cykliczna, która zawsze odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca na wodzisławskim rynku. Pierwszy Wodzisławski Jarmark Staroci miał miejsce w 2009 r. i od tego czasu wpisał się już w poczet stałych wydarzeń w mieście. Jarmark organizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasz Wodzisław” we współpracy z Urzędem Miasta Wodzisławia Śląskiego.