UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

NGO`S

Komisja konkursowa: Ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.

Konkurs ofert: Ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.

Nabór do komisji konkursowej - pomoc społeczna

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wznowienie ogłaszania otwartych konkursów ofert

W związku ze stopniowym znoszeniem przez rząd ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa, informujemy o wznowieniu ogłaszania otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań pożytku publicznego oraz o możliwości zawierania umów z organizacjami pozarządowymi, które zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

Pomoc społeczna - unieważnienie otwartego konkursu ofert

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr OR-I.0050.120.2020 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego, konkurs ofert "na powierzenie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku" został unieważniony.

Przekaż 1% podatku dla powiatowych szpitali

Z uwagi na trwający okres rozliczeniowy PIT, Starostwo Powiatowe zachęcamy do przekazania swojego 1% podatku dla szpitali w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. (numer KRS 0000093395, cel szczegółowy: "Szpital w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach"). Środki pozyskane w ramach odpisu 1 % od podatku PIT gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach, z którym PPZOZ zawarł porozumienie o współpracy. To jednak nie jedyna możliwa forma wsparcia szpitali.

Złóż wniosek o stypendium i nagrodę w dziedzinie kultury

15 kwietnia mija termin składania wniosków o stypendium lub nagrodę prezydenta miasta Mieczysława Kiecy w dziedzinie kultury i sztuki za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród wyróżnionych w poprzednich latach znaleźli się między innymi muzycy, malarze, tancerze czy twórcy literatury.