UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

NGO`S

Złóż wniosek o stypendium i nagrodę w dziedzinie kultury

15 kwietnia mija termin składania wniosków o stypendium lub nagrodę prezydenta miasta Mieczysława Kiecy w dziedzinie kultury i sztuki za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród wyróżnionych w poprzednich latach znaleźli się między innymi muzycy, malarze, tancerze czy twórcy literatury.

Nabór do komisji konkursowej - pomoc społeczna

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Pomoc społeczna - konkurs ofert

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku. Głównym celem zadania jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez działalność Klubu "Senior+"

Przekaż 1% podatku dla powiatowych szpitali

Z uwagi na trwający okres rozliczeniowy PIT, Starostwo Powiatowe zachęcamy do przekazania swojego 1% podatku dla szpitali w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. (numer KRS 0000093395, cel szczegółowy: "Szpital w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach"). Środki pozyskane w ramach odpisu 1 % od podatku PIT gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach, z którym PPZOZ zawarł porozumienie o współpracy. To jednak nie jedyna możliwa forma wsparcia szpitali.

Sprawdź, komu możesz przekazać 1% podatku

W związku z okresem rozliczeniowym z Urzędem Skarbowym, przypominamy, że składając PIT, możemy również przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz tych, którzy tego potrzebują. To bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać numer wybranej organizacji w jednej z rubryk formularza PIT. Również w tym roku zachęcamy do wspierania wodzisławskich organizacji.

Przyznano dotacje

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca zarządzeniem z dnia 27 lutego rozstrzygnął konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.