NGO`S

Konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2023 roku.

Oddaj 1,5 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

Jak co roku, w związku z okresem rozliczeniowym z Urzędem Skarbowym, przypominamy o możliwości wspierania wodzisławskich organizacji pożytku publicznego. Składając PIT, możemy przekazać 1,5 proc. podatku dochodowego na rzecz tych, którzy tego potrzebują. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać numer wybranej organizacji w jednej z rubryk formularza PIT.

Oddaj 1,5 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

Jak co roku, w związku z okresem rozliczeniowym z Urzędem Skarbowym, przypominamy o możliwości wspierania wodzisławskich organizacji pożytku publicznego. Składając PIT, możemy przekazać 1,5 proc. podatku dochodowego na rzecz tych, którzy tego potrzebują. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać numer wybranej organizacji w jednej z rubryk formularza PIT.

Konkurs ofert w zakresie kultury

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na rodowego w 2023 roku.

Nabór na członka komisji w zakresie kultury

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkurs ie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Nabór na członka komisji w zakresie ekologii

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2023 r.

Oddaj 1,5 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

Jak co roku, w związku z okresem rozliczeniowym z Urzędem Skarbowym, przypominamy o możliwości wspierania wodzisławskich organizacji pożytku publicznego. Składając PIT, możemy przekazać 1,5 proc. podatku dochodowego na rzecz tych, którzy tego potrzebują. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać numer wybranej organizacji w jednej z rubryk formularza PIT.