NGO`S

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

"Dostępność architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjna w realizacji zadań publicznych" - pod takim tytułem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim organizuje szkolenie hybrydowe dla organizacji pozarządowych z powiatu wodzisławskiego.

Unieważnienie konkursu ofert w zakresie ekologii

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. został unieważniony z powodu nie złożenia żadnej oferty.

Dotacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja została przyznana Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "KARLIK", Młodzieżowy Klub Sportowy Zorza Wodzisław Śląski oraz Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski.

Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego został rozstrzygnięty. Dotacja została przyznana Fundacji Muzyka bez granic oraz Stowarzyszeniu zwykłemu "Kokoszycka Grupa Art.".

Oddaj 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

Jak co roku, w związku z okresem rozliczeniowym z Urzędem Skarbowym, przypominamy o możliwości wspierania wodzisławskich organizacji pożytku publicznego. Składając PIT, możemy przekazać 1 proc. podatku dochodowego na rzecz tych, którzy tego potrzebują. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać numer wybranej organizacji w jednej z rubryk formularza PIT.

Nabór w zakresie ekologii i ochrony zwierząt

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2022 r.