Koronawirus - Dla mieszkańca

Wodzisławski Bank Wzajemnej Pomocy

W obliczu kryzysu potrzebujemy nie tylko wsparcia z zewnątrz. Aby przetrwać, musimy wspierać się nawzajem – od wewnątrz, w ramach biznesowego partnerstwa. Lojalność, współodpowiedzialność i elastyczność w działaniach całego rynku, na każdym etapie łańcucha współpracy i dostaw, nabiera dziś szczególnego znaczenia.

Od 15 maja otwieramy Bibliotekę

15 maja zostanie otwarta Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim. Czynna będzie Biblioteka Główna oraz Filia nr 13, znajdująca się na osiedlu XXX-lecia. Pozostałe filie będą otwierane stopniowo. W związku z pandemią koronawirusa i wytycznymi rządu RP, wypożyczanie książek oraz korzystanie z Biblioteki będzie odbywać się według określonych zasad.

Przemoc w rodzinie w czasie epidemii

Według zaleceń epidemiologów, aby uniknąć zarażenia koronawirusem, powinniśmy unikać tłoku, skupisk i komunikacji publicznej, pracować z domu i wychodzić z niego jak najrzadziej. Jednak osoby doznające przemocy domowej najbardziej zagrożone są we własnych domach.

Wspieraj lokalną branżę fitness

Wodzisławskie kluby fitness starają się przetrwać i dopasować do nowej, tymczasowej rzeczywistości. Zajęcia, treningi z instruktorami zostały przeniesione na platformę internetową. Prowadzone są zajęcia online oraz streamingi. Część klubów fitness oferuje takie zajęcia odpłatnie, a część bez ponoszenia kosztów przez klienta. Wszystko zależy od zobowiązań i polityki klubu. Sprawdźcie, jaką ofertę przygotowały dla Was lokalne kluby.