Koronawirus - Dla mieszkańca

Tymczasowy profil zaufany - już jest!

Chcesz załatwiać online sprawy urzędowe, ale nie masz konta w banku, który umożliwia założenie profilu zaufanego (PZ)? Nie chcesz lub nie masz jak udać się do punktu potwierdzającego PZ? Już nie musisz się martwić! Załóż tymczasowy profil zaufany, a z urzędnikiem spotkaj się online.

Poczta Polska - zmiany ws. doręczania przesyłek

Poczta Polska wprowadziła nowe, bezpieczniejsze wytyczne dotyczące doręczania przesyłek listowych poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich. Od 22 kwietnia br. listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata, natomiast dla paczek i przesyłek kurierskich zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki.

PSZOK ponownie uruchomiony

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim informują, że od 20 kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim zostanie ponownie uruchomiony. Korzystać z PSZOK-u można jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu przywozu.

Kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim uruchamia kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z COVID-19.