UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Inwestycje

Prace w Parku Miejskim rozpoczęte

8 sierpnia na terenie Parku Miejskiego, zwłaszcza w okolicach parkowego stawu, można było zauważyć pierwsze zmiany. Staw został z jednej strony ogrodzony, w jego pobliżu natomiast zorganizowano plac budowy. To kolejny etap rewitalizacji zbiornika wodnego. Planowane działania to kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem i uszczelnieniem stawu zrealizowanych w 2015 roku.

Zmiany na ulicy Leszka

Ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem bocznej ulicy Leszka – dojazd do budynków 15c - 15f”.

OSP Kokoszyce do modernizacji

Budynek OSP Kokoszyce czeka rozbudowa i modernizacja. Ogłoszony został przetarg na wykonanie tego zadania. Co będzie wchodzić w jego skład?

Ponowny nabór ofert dla Manty

Do 22 lipca można ponownie składać ofert na zamówienie " Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury przy Krytej Pływalni MANTA " Wcześniejszy przetarg został unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Filmowa koncepcja zagospodarowania terenu w Parku Miejskim

15 lipca, w wodzisławskim magistracie odbyło się trzecie spotkanie dotyczące zagospodarowania terenu wokół obiektu w Parku Miejskim. Mieszkańcy zobaczyli filmową koncepcję przygotowaną przez architektów, która została opracowana na podstawie uwag.

Wiemy, kto wybuduje chodnik

Wiadomo już, który wykonawca został wyłoniony do wykonania zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika na ulicy Targowej w kierunku ulicy Krętej w Wodzisławiu Śląskim”.