Inwestycje

Sprawdzamy postęp prac na Balatonie

Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” trwa. Na placu budowy pojawiła się już konstrukcja oraz ściany budynku rekreacyjno-socjalnego i magazynu sprzętu pływackiego. Wykonane zostały już także ściany łukowe w wiacie ogniskowej, a także przepompowane zostały ścieki.

Sprawdź, jakie inwestycje drogowe zrealizowano w 2022 roku

W ubiegłym roku w mieście sfinalizowano kilka inwestycji drogowych, które przyczyniły się do poprawy komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Dokończono przebudowę m.in. ulic Leszka i Mieszka. Zmodernizowanych zostało kilka dróg, w tym Słoneczna i Dolinna oraz wykonano projekty (lub są one w trakcie realizacji) dla zadań pn. remonty ul. PCK i Piastowskiej. Sprawdźcie, co jeszcze zostało wykonane w 2022 roku.

Ulica Słowiańska zostanie przebudowana

Ulica Słowiańska w Wodzisławiu Śląskim zostanie przebudowana (od początku opracowania do km 0+258). Trwa przetarg na realizację tej inwestycji. Oferty na wykonanie tego zadania można składać do 12 stycznia br. do godz. 8:00.

Ulica Słowiańska zostanie przebudowana

Ulica Słowiańska w Wodzisławiu Śląskim zostanie przebudowana (od początku opracowania do km 0+258). Trwa przetarg na realizację tej inwestycji. Oferty na wykonanie tego zadania można składać do 12 stycznia br. do godz. 8:00.

Trwa termomodernizacja ZSP nr 7

Trwają roboty termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. 26 Marca 66 wraz z wykonaniem drogi technologicznej, dojazdowej. Termomodernizacje własnych zasobów to jeden ze sposobów, przy pomocy którego miasto walczy z niską emisją.

Modernizacja „Balatonu”. Sprawdzamy postęp prac

Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” trwa. Obecnie w budynku rekreacyjno-socjalnym trwają prace związane ze zbrojeniem płyty głównej, a w budynku magazynu sprzętu pływackiego przygotowują się do murowania ścian. Jednocześnie trwają prace związane z budową kanalizacji wzdłuż drogi dojazdowej do ośrodka.

Rusza przebudowa ul. Czarnieckiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w środę, 9 listopada br. rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej - ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. Nieprzejezdny będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Ładną do skrzyżowania z ul. Teligi. Zakaz ruchu nie będzie dotyczyć mieszkańców i przedsiębiorców na przyległych posesjach, pojazdów świadczących usługi na rzecz ludności (np. śmieciarki) oraz pojazdów obsługujących budowę.