Inwestycje

Zarządzanie inwestycjami w mieście

Czym jest zarządzanie inwestycjami w samorządzie? Najprościej można wytłumaczyć to jako dokładne planowanie, ocenę i finansowanie projektów inwestycyjnych. Ich długotrwałość ma związek z ich ogromnym znaczeniem wynikającym m.in. z ponoszonych kosztów ich realizacji i efektów przynoszonych docelowo miastu.

Miejsca postojowe na os. XXX-lecia znakowane

Na os. XXX-lecia, w pobliżu ekranów akustycznych wzdłuż ul. Matuszczyka, trwają prace mające na celu precyzyjne wyznaczenie miejsc do postoju pojazdów. Dzięki namalowaniu linii segregacyjnych zostanie wydzielonych ponad sto miejsc do dyspozycji mieszkańców.

Działki przy ul. Kolejowej na sprzedaż

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowej w Wodzisławiu Śląskim. Działki zlokalizowane są w pobliżu szlaku komunikacyjnego o znaczeniu krajowym, drogi prowadzącej do granicy państwa z Czechami (DK78).

Generalny remont dworca kolejowego

Jedną z dużych inwestycji realizowanych obecnie przez miasto jest rewitalizacja wodzisławskiego dworca kolejowego. Budynek dworca po generalnym remoncie zostanie zaadaptowany pod Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski oraz pod Centrum Aktywności Społecznej.

Najazdy na schodach w RPR

Na schodach prowadzących od bloku przy ul. Przemysława 18f w kierunku Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” zostały zamontowane najazdy, które już teraz służą rodzicom z wózkami dziecięcymi oraz rowerzystom.