Inwestycje

Inwestycje drogowe w Wodzisławiu Śląskim

Jak informuje powiat wodzisławski, dzięki środkom własnym, dobrej współpracy z gminami powiatu wodzisławskiego, a także funduszom zewnętrznym, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na terenie powiatu wykonywanych jest szereg inwestycji drogowych. Wszystko po to, aby poprawić komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. W tym roku do użytku oddano już m.in. przebudowaną ulicę Radlińską w Wodzisławiu Śląskim. Wiele remontów jest w trakcje realizacji, kolejne są na etapie planowania i pozyskiwania środków zewnętrznych na ich wykonanie.

Termomodernizacji budynku warsztatowo-socjalnego SKM

Budynek warsztatowo-socjalny należący do Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim czeka termomodernizacja. Przedsięwzięcie wykonane zostanie w ramach projektu pn. „Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego - budynek SKM”. Ruszył przetarg na wykonanie tego zadania. Termin składania ofert upływa 30 września br. o godz. 8:00.

Termomodernizacji budynku warsztatowo-socjalnego SKM

Budynek warsztatowo-socjalny należący do Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim czeka termomodernizacja. Przedsięwzięcie wykonane zostanie w ramach projektu pn. „Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego - budynek SKM”. Ruszył przetarg na wykonanie tego zadania. Termin składania ofert upływa 30 września br. o godz. 8:00.

ZSP nr 7 czeka termomodernizacja

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim czeka termomodernizacja. Wykonana zostanie również droga technologiczna, dojazdowa. Nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie tego zadania.