Fundusze zewnętrzne

Konferencja w Brennej w ramach "Seniorzy bez granic II"

Polscy - wodzisławscy i czescy seniorzy wzięli udział w dwudniowym wyjeździe do Brennej w ramach projektu "Seniorzy bez granic II", na który miasto pozyskało środki unijne i z budżetu RP. Uczestnicy wzięli aktywny udział w konferencji na temat zarządzania czasem i sposobów aktywizacji seniorów.

Zainaugurowaliśmy tegoroczny "MUZYKON"

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "MUZYKON" po raz trzynasty! W tym roku wydarzenie zmieniło dotychczasową formułę i zostało zorganizowane w dwóch państwach, Polsce i Czechach. Tegoroczną edycję "MUZYKONU" otworzył koncert organowy Tomáša Thona. Wydarzenie miało miejsce 13 września w kościele św. Mikołaja w Ludgierzowicach.

Muzyczna wymiana doświadczeń w ramach "Muzykonu"

11 września br. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się Spotkanie instytucji - "Poznajmy się" w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”. W wydarzeniu wzięły udział osoby zajmujące się zawodowo i hobbystycznie szeroko pojętą muzyką klasyczną oraz goście z Czech, w tym starosta gminy Ludgierzowice - Daniel Havlík.

WCK korzysta z fotowoltaiki

Redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 7 ton i ekwiwalent posadzenia 80 drzew, to szacowane dotychczasowe korzyści dla środowiska dzięki fotowoltaice uruchomionej na dachu Wodzisławskiego Centrum Kultury. Dzięki pozyskanym przez Miasto Wodzisław Śląski unijnym środkom, placówka od miesiąca korzysta z własnego źródła energii elektrycznej.

Koncert w Ludgierzowicach - są jeszcze wolne miejsca!

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na koncert muzyki klasycznej, który odbędzie się 13 września o godzinie 15:00 w Ludgierzowicach. Chęć udziału w wydarzeniu możne zgłosić każdy mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, w terminie do 11 września do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta. Koncert organizowany jest w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”.

Ruszyła rekrutacja do projektu "Seniorzy bez granic II"

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza instytucje, organizacje i stowarzyszenia z Wodzisławia Śląskiego (w których skupione są osoby odpowiedzialne za wdrażanie/świadczenie usług senioralnych dla lokalnej społeczności) na działanie kluczowe projektu pn. „Seniorzy bez granic II”. W ramach działania kluczowego projektu odbędzie się dwudniowa wyjazdowa konferencja w Brennej. Wyjazd odbędzie się 17-18 września 2020 r. (czwartek, piątek).

Rekrutacja na koncert do Ludgierzowic

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza mieszkańców naszego Miasta do wzięcia udziału w wyjeździe na koncert muzyki klasycznej do Ludgierzowic organizowany w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”.

Rekrutacja instytucji - Muzyka ponad granicami

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza instytucje, organizacje i stowarzyszenia z Wodzisławia Śląskiego (zrzeszające osoby zajmujące się zawodowo i hobbystycznie muzyką klasyczną) na działanie kluczowe projektu pn. Spotkanie instytucji - "Poznajmy się" w Wodzisławiu Śląskim. Spotkanie to odbędzie się w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”.