UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Fundusze zewnętrzne

Koncert w Ludgierzowicach - są jeszcze wolne miejsca!

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na koncert muzyki klasycznej, który odbędzie się 13 września o godzinie 15:00 w Ludgierzowicach. Chęć udziału w wydarzeniu możne zgłosić każdy mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, w terminie do 11 września do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta. Koncert organizowany jest w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”.

Ruszyła rekrutacja do projektu "Seniorzy bez granic II"

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza instytucje, organizacje i stowarzyszenia z Wodzisławia Śląskiego (w których skupione są osoby odpowiedzialne za wdrażanie/świadczenie usług senioralnych dla lokalnej społeczności) na działanie kluczowe projektu pn. „Seniorzy bez granic II”. W ramach działania kluczowego projektu odbędzie się dwudniowa wyjazdowa konferencja w Brennej. Wyjazd odbędzie się 17-18 września 2020 r. (czwartek, piątek).

Rekrutacja na koncert do Ludgierzowic

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza mieszkańców naszego Miasta do wzięcia udziału w wyjeździe na koncert muzyki klasycznej do Ludgierzowic organizowany w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”.

Rekrutacja instytucji - Muzyka ponad granicami

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza instytucje, organizacje i stowarzyszenia z Wodzisławia Śląskiego (zrzeszające osoby zajmujące się zawodowo i hobbystycznie muzyką klasyczną) na działanie kluczowe projektu pn. Spotkanie instytucji - "Poznajmy się" w Wodzisławiu Śląskim. Spotkanie to odbędzie się w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”.

Ekologiczna inwestycja w WCK

Trwają prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury. Na dwóch dachach, o łącznej powierzchni prawie tysiąca metrów kwadratowych, zostanie umieszczonych 136 paneli, dzięki którym wytwarzany będzie prąd elektryczny z energii słonecznej.

OZE w obiektach MOSiR "CENTRUM"

17 lipca br. zostały zakończone prace realizowane w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego” w ramach Osi Priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aplikujemy o dofinansowanie projektu - montaż instalacji OZE

W zakończonym wczoraj, tj. 1 lipca 2020 r., naborze z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, miasto Wodzisław Śląski złożyło wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie

Wczoraj, tj. 30 czerwca miasto Wodzisław Śląski złożyło wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego”. Projekt został złożony w konkursie z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.