Fundusze zewnętrzne

Weź udział w wycieczce do Jesenika nad Odrou

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza wodzisławian, i nie tylko, do wzięcia udziału w wycieczce do Jesenika nad Odrou. Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Silesianka – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia”, który jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Trwają zapisy na senioriadę w Ostrawie

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza aktywnych wodzisławskich seniorów do wzięcia udziału w wyjeździe na olimpiadę sportową w Ostrawie, która odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Seniorzy bez granic II”, który jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

Seniorzy bez granic II - senioriada w Ostrawie

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza aktywnych wodzisławskich seniorów do wzięcia udziału w wyjeździe na olimpiadę sportową w Ostrawie, która odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Seniorzy bez granic II”, który jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

Będzie bezpieczniej na ulicy 26 Marca

Rozbudowa przejścia dla pieszych przy ulicy 26 Marca przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską - to inwestycja, która zostanie zrealizowana w Wodzisławiu Śląskim dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków zewnętrznych.

"Dziupla" prowadzi rekrutację do nowego projektu

WPWD „Dziupla” rozpoczyna realizację dofinansowanego z UE projektu Profilaktyka, wsparcie pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego “Dziupla". Celem głównym projektu jest wyjście z bezradności wychowawczo-opiekuńczej 60 rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 60 dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta.

"Dziupla" realizuje nowy projekt i zaprasza na spotkanie

WPWD „Dziupla” rozpoczyna realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pod nazwą „Profilaktyka, wsparcie pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego <<Dziupla>>".