Fundusze zewnętrzne

Za chórami wspólne kolędowanie

Trwa realizacja projektu „Śląska muzyka”. To wspólna inicjatywa Wodzisławskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek. Projekt dotyczy wspólnych działań, mających na celu kultywowanie tradycji chóralnych, wodzisławskiego Chóru Jadwiga i Chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek, aktywnych w obszarze polsko-czeskiego pogranicza.

Nowa strzelnica sportowa w mieście

Przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim powstanie nowa strzelnica sportowa na potrzeby szkoleniowe i treningowe. Na budowę obiektu miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie 1,2 mln zł. Inwestycja ma mieć duży wpływ na dalszy rozwój wodzisławskiego biathlonu.

Trwa rekrutacja do nowego projektu edukacyjnego

"Kompetentnie wykształceni" to nowy projekt edukacyjny, na którego realizację miasto pozyskało dofinansowanie unijne w wysokości blisko 1,8 mln zł. W ramach projektu w wodzisławskich szkołach organizowane będą różnego rodzaju zajęcia, m.in. dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność czy szachowe. Właśnie trwa rekrutacja dla uczniów i nauczycieli.

Ponad pół miliona na kolejny projekt społeczny!

Przedsięwzięcie pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, o jakie wnioskowało miasto, to ponad 514 tys. zł.